Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ Lesko

Od dnia 1 lipca do 7 września 2016r. w okresie letnim na jeziorze Solińskim Zespoły Ratownictwa Medycznego SPZOZ Lesko  w ramach kontraktu z POW NFZ zabezpieczają rejon operacyjny akwenu Solińskiego na Wodnym Ambulansie Podstawowego Wodnego Zespołu Ratownictwa Medycznego.

 

Miejscem stacjonowania PWZRM jest baza Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Zdrojowej 57 w Polańczyku.

 

Dodatkowe informacje