Poradnia Leczenia Uzależnień od marca 2017 rozszerza działalność leczenia w Ustrzykach Dolnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku informuje, że rozszerza działalność leczenia uzależnień na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Poradnia Leczenia Uzależnień funkcjonuje w Ustrzykach Dolnych ul. 29 listopada 42.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek  7:25 – 20:00 
wtorek        7:25 – 15:00 
środa          7:25 – 17:00 
czwartek     7: 25 – 18:00
piątek         7:25 – 18:00

Poradnia oferuje terapię dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (współuzależnienie, DDA). Oddziaływania terapeutyczne realizowane są przez zespół terapeutyczny składający się z:

- lekarza specjalisty psychiatry,

- specjalistów psychoterapii uzależnień,

- instruktora terapii uzależnień,

Przy przyjęciu do Poradni nie jest wymagane skierowanie.

Pacjenci nieubezpieczeni mają udzielane świadczenia bezpłatnie.

Rejestracja pacjentów do Poradni odbywa się na podstawie zgłoszenia:

1.    osobistego,
2.    telefonicznego – 664 407 421
3.    za pośrednictwem osoby trzeciej

Dodatkowe informacje