Przekazanie sprzętu medycznego przez Fundacje im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy Szpitala w Lesku

Końcem 2013 roku Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza zakupiła oraz przekazała na rzecz Szpitala Powiatowego w Lesku sprzęt medyczny o łącznej wartości 31.032,68 zł tj.:

  - fotel ginekologiczno-położniczy dla Oddziału Ginekologicznego o wartości 12.538,80 zł

 

 - wózek do przewożenia chorych dla Bloku Operacyjnego o wartości 2.970,- zł

 

 

- łóżko rehabilitacyjne szt 2 oraz szafki przyłóżkowe szt 4 dla Oddziału Chirurgicznego o wartości 14.968,80 zł

 

- 2 łóżka na Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii

 - oraz odczynniki do wykonywania badań CRP dla Oddziału Dziecięcego w kwocie 555,08 zł

  Symbolicznego przekazania w/w sprzętu dokonano na V Balu Charytatywnym wraz z pozostałym sprzętem zakupionym w roku 2013 na łączną kwotę 77.794,52 zł.

 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie


Specjalistyczny sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w SP ZOZ Lesko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wzbogacił się o nowy specjalistyczny sprzęt medyczny: inkubator noworodkowy i bezinwazyjny miernik żółtaczki.

 • Inkubator zamknięty firmy Dräger Isollete C2000

inkubator zapewnia niezbędny mikroklimat potrzebny do prawidłowego rozwoju noworodków z ergonomią, dostępnością oraz mobilnością.

 

 • Miernik żółtaczki firmy Dräger jest urządzeniem do nieinwazyjnego przezskórnego pomiaru bilirubiny.

 

 

Szpital Powiatowy w Lesku w poprzednich latach dostał od WOŚP:

 • Ambulans Renault Master - 1998r.
 • Aparat USG z kolorowym Dopplerem dla noworodków z czterema głowicami i wideoprinterem, pulsoksymetr i inkubator zamknięty (stacjonarny)  - 2000r.
 • Urządzenie do przesiewowych badań słuchu dla noworodków - 2002r. i 2011r.
 • kołnierze ortopedyczne, laryngoskop z kompletem łyżek oraz wideoduodenoskop - 2002r.

 


Szpital będzie miał Lądowisko

 

 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów zgodził się na przekazanie z rezerwy budżetowej 250 tys zł na budowę lądowiska przyszpitalnego. 

Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata Chomycz-Śmigielska otrzymała zgodę Prezesa Rady Ministrów na uruchomienie z ogólnej rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Lesku.

piszą o nas:

TVP Rzeszów: Dotacja na lądowisko w Lesku

isanok.pl: Lesko będzie mieć swoje lądowisko. Minister daje pieniądze na budowę

Podkarpacki Urząd Wojewódzki: Dotacja z budżetu państwa na lądowisko w Lesku

Zintegrowany Informator Pacjenta

więcej informacji o placówkach medycznych gdzie można złożyć wniosek o utworzenie konta pod adresem https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

Zintegrowany Informator Pacjenta jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym on-line zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu oraz finansowaniu leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 r.

Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, pacjent może w każdej chwili sprawdzić m.in.: gdzie się leczył, gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ, czy jest ubezpieczony, gdzie złożył deklarację lekarza POZ. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.


 

Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

27 września 2013 r. o godz. 13.00 odbyła się w Szpitalu Powiatowym w Lesku uroczystość oddania do użytku nowo zakupionej aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego , oddanie do użytku pracowni Tomografii Komputerowej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Aparatura medyczna wraz z pracownią  tomografii komputerowej została zakupiona ze środków unijnych  w ramach projektu pn.” Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego   oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osi priorytetowej  XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia i Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego".Projekt ten polegał na  zakupie i wyposażeniu szpitalnego  oddziału ratunkowego w aparaturę medyczną. W roku 2012 straciliśmy kontrakt na SOR ponieważ   brakowało nam specjalistycznego sprzętu medycznego, a ponadto  nie posiadaliśmy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który był jednym z warunków do świadczenia usług medycznych przez SOR w ramach kontraktu z NFZ. Jest to system naczyń  połączonych. W systemie ratownictwa medycznego jeden oddział bez drugiego nie może funkcjonować.   Obecnie zamiast SOR funkcjonuje Izba Przyjęć, która świadczy usługi na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dzięki dotacji unijnej na którą czekaliśmy od roku 2008  mogliśmy kompleksowo  wyposażyć  przyszły SOR. 

Pod koniec października 2012 r. Instytucja Wdrażająca tj. Centrum Systemów Informacyjnych w Warszawie przy Ministerstwie Zdrowia przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lesku dotację unijną  w wysokości  - 7 586 849 zł tj. 85% wartości projektu  pn. ” Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego   oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad”.

W wyniku przeprowadzonego w roku bieżącym postępowania przetargowego  koszt  projektu  zmniejszył się do kwoty 5 491 360 zł mln, a tym samym proporcjonalnie pomniejszyła się wartość dotacji unijnej, która aktualnie   wynosi 4 663 830,91 zł. Po wyłonieniu dostawcy dokonaliśmy zakupu wysokiej klasy aparatury medycznej wśród której znajduje się:

 • 16-rzędowy tomograf komputerowy,
 • przyłóżkowy aparat RTG,
 • aparat USG z obrazowaniem 2 HD,
 • kardiomonitory,
 • aparaty do znieczulania,
 • respiratory,
 • centrale do kardiomonitorów,
 • stół operacyjny i stoły zabiegowe,
 • wysokiej klasy łóżka do intensywnej terapii z możliwością regulacji wysokości, leżenia i przechyłami,
 • cała gama sprzętu medycznego niezbędnego do  szybkiej diagnostyki, monitorowania funkcji życiowych i do ratowania życia jak defibrylatory, aparaty AMBU,  pompy infuzyjne, analizator parametrów krytycznych, narzędzia chirurgiczne, lampy operacyjne, bakteriobójcze, endoskopy, i inny nie wymieniony  sprzęt medyczny potrzebny do bieżącej pracy oddziału.

Wszystkie obszary przyszłego szpitalnego oddziału ratunkowego zostały wyposażone.

Oczekujemy na podpisanie kontraktu z Podkarpackim Odziałem NFZ. Mamy zapewnienie, że od 16 października 2013 r. ruszy nowy kontrakt.  Byliśmy w posiadaniu aparatury medycznej na Izbie Przyjęć, dzięki której mogliśmy wyposażyć również Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który również jest gotowy do odbioru przez NFZ i do podpisania kontraktu na świadczenie usług medycznych.


Uroczystość otwarcia zaszczyciła swoją obecnością  Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, która skierowała wiele ciepłych słów pod adresem Dyrektora SP ZOZ  w Lesku.  Zapewniła o wsparciu  dalszej inwestycji w postaci budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

 

Wśród zaproszonych gości byli   także:

 • Pan Edward Prajsnar – Z- ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, oddelegowany  przez Wiceministra Zdrowia Pana Aleksandra Soplińskiego,
 • Radni Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego: Pan Dariusz Sobieraj i Janusz Ciółkowski , asystent poradni alergologicznej, długoletni pracownik SP ZOZ w Lesku,
 • Pan Krzysztof Wróbel – Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych Podkarpackiego Oddziału NFZ,
 • Starostowie Lescy wraz z Radnymi Powiatowymi,
 • Przedstawiciele władz Miasta i Gminy w Lesku,
 • Członkowie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lesku,
 • Przedstawiciele Fundacji im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla szpitala w Lesku,
 • Wójtowie Gmin Powiatu Leskiego,
 • Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej,Przecięcia wstęgi dokonała Pani Wojewoda, przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego,  Starosta Leski oraz ordynatorzy nowych oddziałów.

 

Oddane do użytku pomieszczenia wraz z aparaturą medyczną zostały poświęcone przez kapelana szpitala ks. Dziekana Mieczysława Bąka.

 

Piszą o nas:

TV o nas:

 Listy gratulacyjne:

Załączniki:
Pobierz plik (1-Jan_Bury Posel na Sejm.jpg)Jan Bury[Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej]778 kB
Pobierz plik (2-Poseł na Sejm Marek Rząsa.pdf)Marek Rząsa[Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej]625 kB
Pobierz plik (3-Stanislaw Piotrowicz Poseł na Sejm.pdf)Stanisław Piotrowicz[Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej]549 kB
Pobierz plik (4-Aleksander Soplinski Podsekretarz Stanu MZ.pdf)Aleksander Sopliński[Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia]710 kB
Pobierz plik (5-Marcin Kedzierski Dyrektor CSIOZ.pdf)Marcin Kędzierski[Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia]397 kB
Pobierz plik (6-Agata Pomykała Wojt Gminy Baligrod.pdf)Agata Pomykała[Wójt Gminy Baligród]382 kB
Pobierz plik (7-Barbara Blazejowska-Kopiczak-Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych.pdf)Barbara Błażejowska-Kopiczak[Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych]463 kB

Dodatkowe informacje