Zintegrowany Informator Pacjenta

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku informuje o możliwości  skorzystania  z Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

ZIP jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

więcej informacji o placówkach medycznych gdzie można złożyć wniosek o utworzenie konta pod adresem https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

Najbliższy Punkt informacyjny w Sanoku

 

38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 10
tel. 13 463 82 11; 13 464 12 15

Diagnostyka zatruć grzybami

W dniach 10-14 i 24-28.06.2013 w SP ZOZ w Lesku odbył się kurs „ Diagnostyka zatruć grzybami” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Rzeszowie.

Kierownikiem naukowym kursu była dr Maria Klawitter – specjalista diagnostyki zatruć grzybami. Uczestnikami kursu byli pracownicy tut. Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz koleżanki i kolega z  Gorlic, Przemyśla , Radomia,Rzeszowa i Sanoka. W ramach kursu odbyły się wykłady i ćwiczenia zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy zaliczyli kurs z wynikiem pozytywnym.

Koleżankom i koledze którzy zdobyli uprawnienia życzymy aby nie musieli korzystać z wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia.

Link do galerii zdjęć

 

Akcja „Pomóż Szpitalowi – Pomóż sobie”


Komunikat


W imieniu organizatorów Akcji „Pomóż Szpitalowi – Pomóż sobie” uprzejmie informuję, że do dnia 30.04.2013r. do godz. 12.00 na konto Fundacji im. dr Mirona Lisikiewicza na Rzecz Pomocy dla Szpitala wpłacona została kwota 20.075,65 zł. Są to środki pochodzące ze zbiórki pieniężnej w gminach: Baligród, Lesko, Olszanica i Solina oraz z datków za badania i przeprowadzonej podczas Festynu w Lesku licytacji. Do rozliczenia pozostaje kwesta z Gminy Cisna oraz dochody - darowizny z  prowadzonej na placu festynowym sprzedaży.

Galeria Zdjęć z Festynu

Po rozliczeniu Akcji przedstawimy Państwu szczegółową informację o uzyskanych dochodach.

Tomasz Wojtanowski
Koordynator Akcji „Pomóż Szpitalowi – Pomóż sobie”

Akcja: Pomóż szpitalowi - pomóż sobie " Kupujemy kardiomonitor"

Akcja: “Pomóż szpitalowi - pomóż sobie ! Kupujemy kardiomonitor”

28 kwietnia 2013 r.  od godz. 7.00

Program akcji:

1.  Zbiórka do puszek na terenie powiatu leskiego w dniu 28.04.2013 r. oraz podczas imprez kulturalnych na terenie powiatu - w ciągu roku

2.  Festyn na rzecz Szpitala w Lesku - godz. 15.00 (Lesko - Parking przed Domem Handlowym)

W programie Festynu m.in.: prezentacje artystyczne - wykonawcy z gmin bieszczadzkich, kuchnia regionalna, atrakcje dla dzieci, licytacje, bezpłatne badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia tętniczego, mocznika i kreatyniny.


Organizatorzy: Samorządy Powiatu Leskiego przy udziale Fundacji.

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
techniką cyfrową

Panie w wieku 50-69 lat które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Rejestracja w Poradni dla Kobiet

tel. 13 460 82 24

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 4 38-600 Lesko

 


Dodatkowe informacje