Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego

W dniu 8.10.2012 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyły się obchody Dnia Ratownictwa Medycznego, podczas których Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia państwowe za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymało ponad 50 osób, w tym 3 pracowników SP ZOZ Lesko:

mgr Wiesław Kuzio - Dyrektor SP ZOZ Lesko

mgr Małgorzata Nieznańska - St. Dyspozytorka/Pielęgniarka w Dziale Pomocy Doraźnej

lek. med. Jerzy Bentkowski - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

 

 

Galeria

Źródło: http://rzeszow.uw.gov.pl/?post_type=gallery&p=4727.html

 


 

Nowy Ambulans sanitarny typu C

W czerwcu 2012 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej wzbogacił się
o nowy Ambulans sanitarny typu C - Volkswagen Crafter
wraz z wyposażeniem medycznym.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 200 000 zł

przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Małgorzatę Chomycz-Śmigielską

było możliwe zakupienie nowej karetki o wartości 354 367,63 zł.

 

 


 

Przekazanie sprzętu medycznego zakupionego przez Fundację

W dniu 22 czerwca 2012 roku Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy
dla Szpitala w Lesku uroczyście przekazała zakupiony sprzęt medyczny
na ręce Dyrektora SP ZOZ Lesko Pana Wiesława Kuzio.

 


Oddział Ginekologiczno – położniczy otrzymał wielofunkcyjne łóżko porodowe.

 

Oddział Dziecięcy – otrzymał 10 szt. zestawów inhalacyjnych oraz 10 szt. głowic
do inhalatorów.

 

Oddział Wewnętrzny wzbogacił się o nowy wózek do przewozu chorych.

Blok Operacyjny o stolik instrumentalny typu Mayo.Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 49.813,12 zł.

 


Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w obecności członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Fundacji oraz sponsorów.

Dyplomy „Honorowych Sponsorów” otrzymali:

Ks. Bogdan Janik - Ośrodek „Caritas” Myczkowce


Krzysztof Koszałka – Właściciel Sanatorium „Amer-Pol” Polańczyk

 

Daniel Wojtas – Właściciel Ośrodka „Skalny” Polańczyk

 

Wszystkim sponsorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

Kierownictwo i personel Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Lesku serdecznie
dziękuje Fundacji za zakup stolika instrumentarium Mayo.

 


 

Dodatkowe informacje