Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

Oferujemy badania specjalistyczne:

Echo serca, EKG, USG,

24-godzinny Holter -zapis EKG

diagnostykę alergologiczną i pulmologiczną w oparciu o możliwości oddziału i przyszpitalnej Poradni Alergologicznej:

testy prowokacyjne dooskrzelowe i donosowe, testy skórne, duży panel badań IgE swoistych, immunologicznych, serologicznych.

Badania spirometryczne w oparciu o nowoczesną pracownię badań czynnościowych układu oddechowego.

Dodatkowe informacje