Dzienny Oddział Psychiatryczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku informuje, że od 1 czerwca 2016r. funkcjonuje w Przychodni Rejonowej w Lesku ul. Kazimierza Wielkiego 4 - Dzienny Oddział Psychiatryczny.

 

Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:25-15:00. Czas hospitalizacji wynosi 60 dni. W oddziale mogą być leczeni pacjenci powyżej 18 roku życia z rozpoznaniem schizofrenii, deprsesji, manii, zaburzeń osobowościowych, zaburzeń otępiennych.

Pobyt w oddziale dla osób ubezpieczonych odbywa się na podstawie skierowania od lekarza (psychiatra, lekarz rodzinny, inni specjaliści).

Leczenie w Oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo terapeutyczne i rehabilitacyjne.

 

Pacjent na czas pobytu w oddziale jest pod opieką profesionalnego zespołu terapeutycznego składającego się z lekarza specjalisty psychiatry, psychoterapeuty, psychologa, terapeuty zajęciowego i pielęgniarki

Dodatkowe informacje