Hospicjum Domowe

Informacje ogólne
Lekarz

Lek. med. Birru Dejena

Adres
Szpital ul. Kochanowskiego 2 , 38-600 Lesko
Telefon

668 399 538

660 546 852

W skład zespołu wchodzą lekarze oraz pielęgniarki w razie potrzeby zapewniemy usługi psychologa, rehabilitanta.
Personel Hospicjum Domowego udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentom przebywającym w swoich domach - cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia.
Wizyta hospicjum domowego jest bezpłatna i odbywa się w terminie uzgodnionym z pacjentem lub rodziną/opiekunem. Teren działania Hospicjum Domowego SP ZOZ w Lesku obejmuje Miasto i Gminę Lesko.
Dla objęcia pacjenta opieką Hospicjum Domowego jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i konieczna jest zgoda pacjenta.
Pacjenci spełniający powyższe kryteria mogą zgłaszać się do Hospicjum Domowego telefonicznie.
 

Dodatkowe informacje