Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W ramach kontraktu z POW NFZ w Rzeszowie SPZOZ Lesko wykonuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Zabezpieczamy świadczenia dla mieszkańców terenu: powiat leski, Miasto i Gmina Zagórz, Gmina Komańcza.

Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

wykonujemy w Szpitalu Powiatowym w Lesku

ul. Kochanowskiego 2

tel. 13460 82 33 wew. 72 lub 13 460 82 20

Świadczenia lekarskie ambulatoryjne i wyjazdowe udzielamy w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta - bez skierowania.

Na wykonanie ambulatoryjnych i wyjazdowych świadczeń pielęgniarskich niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie na świadczenia wyjazdowe pielęgniarskie powinno mieć adnotację lekarza o konieczności wykonania zabiegu w domu pacjenta.


Świadczenia wyjazdowe lekarskie - wizytę należy uzgodnić telefonicznie z lekarzem dyżurnym tel. 13 469 63 99 lub 608 616 227.

Zgłoszenia świadczeń wyjazdowej opieki pielęgniarskiej przyjmujemy pod numerem telefonu 666 263 415.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby świadczeń wyjazdowej opieki pielęgniarskiej od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00 ,soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 7:00 do 9:00.

W ramach umowy z  POW NFZ również realizowane są świadczenia transportu sanitarnego na zlecenia lekarza POZ pracujących w powiecie leskim, SPZOZ w Zagórzu i w Tarnawie.

Transporty wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz od 8:00 do 18:00 i należy je uzgodnić z pielęgniarką oddziałową DPD w Lesku pod numerem telefonu 13 469 84 96 - zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze w godz. 7:00-14:35.

 

Dodatkowe informacje