SP ZOZ w Lesku zatrudni lekarzy systemu do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

SP ZOZ w Lesku zatrudni lekarzy systemu do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


WYMAGANIA
Tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w tej dziedzinie.
Lekarzem systemu może być także lekarz posiadający doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza na szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu. W takim przypadku lekarz ma obowiązek rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r., w przeciwnym razie utraci status lekarza systemu. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2020 r. lekarzem systemu może być również lekarz, który posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty albo ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2.    Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska.
3.    Prawo wykonywania zawodu,
4.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko:  lekarz systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Lesku.
 
INFORMACJE DODATKOWE
1.    Dokumenty należy składać w kserokopiach, przy czym ogłaszający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedstawionych dokumentów.
2.    Termin  składania dokumentów: do dnia 20 września  2016 r. do godziny 15.00, adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38-600 Lesko ( decyduje data wpływu podania wraz z wymaganymi dokumentami do Sekretariatu  SP ZOZ Lesko).
3.    O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie.
4.    O wynikach naboru Dyrektor Szpitala poinformuje kandydatów niezwłocznie.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie - lekarz systemu.pdf)Ogłoszenie - lekarz systemu.pdf[ ]138 kB

Praca

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku woj. podkarpackie zatrudni:

 

1. Lekarzy specjalistów:

  • anestezjologii
  • chirurgii
  • neurologii
  • ortopedii i traumatologii
  • medycyny ratunkowej
  • rehabilitacji medycznej
  • okulistyki
  • reumatologii
  • kardiologii

2. Pielęgniarki.

3. Pielęgniarki operacyjne (instrumentariuszki).

4. Pielęgniarki anestezjologiczne.

5. Ratowników Medycznych.

6. Położne.

7. Diagnostów laboratoryjnych.

8. Techników elektroradiologi.

 

Forma zatrudnienia  do uzgodnienia. Szczegółowe informacje: tel. 13 4696991

lub 13 4696993.

 

Dodatkowe informacje