Nasze osiągnięcia

 • Rok 2011  „Termomodernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej SP ZOZ w Lesku oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu poprawy efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa II. Infrastruktura techniczna Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna

Całkowita wartość projektu: 1 201 309,01 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 869 813,27 PLN


 

 • Rok 2011 Zakończenie Programu pn. "Projekt przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w Bieszczadach"

 W ciągu 22 miesięcy tj. od czerwca 2009 do kwietnia 2011 przebadano 5 475 osób w trzech programach profilaktycznych. W programie kardiologicznym na 1784 pacjentów w grupie wiekowej kobiet i mężczyzn 35-45 lat u 177 wykryto choroby układu krążenia. W programie pulmonologicznym w tej samej grupie wiekowej u 259 pacjentów na 1 559 przebadanych wykryto choroby układu oddechowego. 506 pacjentów skierowano do lekarzy rodzinnych celem kontroli badań i leczenia. Największe zainteresowanie wykazały kobiety w screeningu onkologicznym. W tym programie frekwencja była największa i przyniosła wymierne korzyści kobietom biorącym udział w programie. Grupę docelową w ilości 2132 stanowiły kobiety w wieku 40-60 lat. W wyniku pogłębionych badań (213 badańUSG) wykryto 11 przypadków wymagających konsultacji onkologicznej w tym 4 przypadki poważne z pobraniem materiału histopatologicznego. Beneficjent zakupił nowoczesny sprzęt, dzięki któremu jakość oferowanych usług medycznych w ramach projektu była na wysokim poziomie. Jak wynika z powyższego wszystkie założone w projekcie wskaźniki zostały zrealizowane. Beneficjent dysponując wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym, pomimo zakończenia projektu, realizuje od maja 2011 r. kolejny program wykrywania raka piersi u kobiet dla grupy docelowej w wieku 50 - 69 lat i będzie od stycznia 2012 realizował profilaktyczny program zapobiegania chorobom układu krążenia.  

 

 • Rok 2010 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Perły Medycyny 2010, które zostało przyznane w dniu 23.10.2010r. na uroczystej Gali w Warszawie.

 

 • 2010 rok to także kolejna certyfikacja systemu zarządzania jakością uwieńczona uzyskaniem Certyfikatu wg. normy 9001:2008.

 

 

 • 23.04.2010r Kapituła i Komitet Organizacyjny Konkursu „Liderzy OSOZ 2009” w kategorii Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

 

 

 •  

 • Wyróżnienie dla Szpitala Powiatowego w Lesku w Konkursie Perła Medycyny 2008 w kategorii Szpitale wielospecjalistyczne – poniżej 400 łóżek.

 • Wyróżnienie dla Szpitala Powiatowego w Lesku w Konkursie Perła Medycyny 2007 w kategorii Szpitale wielospecjalistyczne – poniżej 400 łóżek.

 

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg. EN ISO 9001:2000

 

 • Finalista konkursu „Modernizacja roku 2004” obiektu „Modernizacja gospodarki cieplnej obiektu szpitala w Lesku”

 • Nagroda Ministra Zdrowia w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2004” w kategorii zdrowie i opieka społeczna.

Dodatkowe informacje