SP ZOZ Lesko zintegrowany z Reginalnym Centrum Informacji Medycznej - PSIM

w ramach projektu "Kompleskowej informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Medycznej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM" SPZOZ Lesko zostało zintegrowane z Reginalnym Centrum Informacji Medycznej- RCIM.

Podkarpacki System Informacji Medycznej (w skrócie PSIM) to rozwiązanie teleinformatyczne, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostępnianie zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia.

Cele PSIM

Głównym celem projektu PSIM jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Województwa Podkarpackiego. Cele pośrednie projektu to:

 • poprawa dostępu do informacji medycznej dla obywateli Podkarpacia - (e-rejestracja)

 • podniesienie jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

 • wzrost efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli.

 • usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.

  Główni beneficjenci PSIM

  Głównymi beneficjentami projektu są:

 • obywatele województwa podkarpackiego korzystający z opieki zdrowotnej,

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie województwa oraz pracownicy tych podmiotów,

 • instytucje nadzorujące ww. podmioty lecznicze i kreujące politykę zdrowotną na terenie województwa podkarpackiego oraz pracownicy tych instytucji.

 • więcej informacji na stronach:

  www.psim.spzozlesko.pl      www.psim.podkarpackie.pl

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
  Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Uddział ratowników medycznych w ćwiczeniach ratowniczych

W dniach 16-17 października 2014 ratownicy medyczni SPZOZ Lesko uczestniczyli w ćwiczeniach pod kryptonimem "Arłamów 2014"

w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej  pt. "Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa"

 

Załączniki:
Pobierz plik (CCF20141021_0005.pdf)CCF20141021_0005.pdf[ ]1244 kB
Pobierz plik (CCF20141021_0006.pdf)CCF20141021_0006.pdf[ ]1783 kB

Pierwsze lądowanie śmigłowca sanitarnego LPR na nowym lądowisku w Szpitalu Powiatowym w Lesku

W dniu 27. 04. 2014r.  po raz pierwszy został przetransportowany Śmigłowcem Sanitarnym LPR pacjent do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Lesko.

 film z pierwszego lądowania i startu śmigłowca sanitarnego LPR

 

Uroczyste otwarcie lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w SP ZOZ Lesko

Dnia 4 kwietnia 2014 została wydana decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie nowo wybudowanego lądowiska przy Szpitalu Powiatowym w Lesku na listę krajowych lądowisk dla śmigłowców sanitarnych.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. w Szpitalu Powiatowym w Lesku odbyło się uroczyste otwarcie lądowiska.

Budowa lądowiska kosztowała 546 000 zł.

 

Galeria Zdjęć z Uroczystości

Piszą o nas:

TVP Rzeszów

isanok.pl

 


 

Przekazanie sprzętu medycznego przez Fundacje im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy Szpitala w Lesku

Końcem 2013 roku Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza zakupiła oraz przekazała na rzecz Szpitala Powiatowego w Lesku sprzęt medyczny o łącznej wartości 31.032,68 zł tj.:

  - fotel ginekologiczno-położniczy dla Oddziału Ginekologicznego o wartości 12.538,80 zł

 

 - wózek do przewożenia chorych dla Bloku Operacyjnego o wartości 2.970,- zł

 

 

- łóżko rehabilitacyjne szt 2 oraz szafki przyłóżkowe szt 4 dla Oddziału Chirurgicznego o wartości 14.968,80 zł

 

- 2 łóżka na Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii

 - oraz odczynniki do wykonywania badań CRP dla Oddziału Dziecięcego w kwocie 555,08 zł

  Symbolicznego przekazania w/w sprzętu dokonano na V Balu Charytatywnym wraz z pozostałym sprzętem zakupionym w roku 2013 na łączną kwotę 77.794,52 zł.

 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie


Dodatkowe informacje