Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ Lesko

Od dnia 1 lipca do 7 września 2016r. w czasie okresu letniego na jeziorze Solińskim Zespoły Ratownictwa Medycznego SPZOZ Lesko  w ramach kontraktu z POW NFZ zabezpieczają rejon operacyjny akwenu Solińskiego na Wodnym Ambulansie Podstawowego Wodnego Zespołu Ratownictwa Medycznego.

 

Miejscem stacjonowania PWZRM jest baza Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Zdrojowej 57 w Polańczyku.

 

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku informuje, że od 1 czerwca 2016r. funkcjonuje w Przychodni Rejonowej w Lesku ul. Kazimierza Wielkiego 4 - Dzienny Oddział Psychiatryczny.

Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:25-15:00. Czas hospitalizacji wynosi 60 dni. W oddziale mogą być leczeni pacjenci powyżej 18 roku życia z rozpoznaniem schizofrenii, deprsesji, manii, zaburzeń osobowościowych, zaburzeń otępiennych.

Pobyt w oddziale dla osób ubezpieczonych odbywa się na podstawie skierowania od lekarza (psychiatra, lekarz rodzinny, inni specjaliści).

Leczenie w Oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo terapeutyczne i rehabilitacyjne.

 

Pacjent na czas pobytu w oddziale jest pod opieką profesionalnego zespołu terapeutycznego składającego się z lekarza specjalisty psychiatry, psychoterapeuty, psychologa, terapeuty zajęciowego i pielęgniarki

Wyróżnienie dla Laboratorium diagnostycznego podczas III Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w Warszawie

Laboratorium diagnostyczne SP ZOZ Lesko wyróżnione przez krajowych specjalistów.

W dniach 19-20.05 br. w Warszawie odbyło się III Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych oraz Gala z okazji 15-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 500 osób z całej Polski, wśród nich przedstawiciele Parlamentu, Ministerstwa Zdrowia, Uczelni Medycznych.

Prestiżowe odznaczenie "Zasłużony diagnosta laboratoryjny" otrzymała Małgorzata Bryndza - Kierownik Laboratorium diagnostycznego SPZOZ Lesko.

Wyróżnienie to przyznawane jest przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Z Podkarpacia wyróżnionych zostało 5 diagnostów ( Rzeszów, Lubaczów, Głogów Młp., Krosno, Lesko).

 

SP ZOZ w Lesku zdobył 4 miejsce w II rankingu szpitali publicznych 2016r.

SP ZOZ w Lesku w II Rankingu 2016 Szpitali Publicznych zajął 4 miejsce w grupie szpitali których kontrakt z NFZ jest do 29 mln zł.

W ocenie pod uwagę brane były wskaźniki:

 • Efektywność aktywów,
 • Rentowność sprzedaży,
 • Dynamika kontraktu

W sumie Nasz Szpital zdobył 49 pkt.

Pełny ranking i artykuł dostępny w załączeniu i na:

http://www.gazetaprawna.pl/rankingszpitali2016

Załączniki:
Pobierz plik (2441749-ranking-szpitali-v7(1).pdf)2441749-ranking-szpitali-v7(1).pdf[ ]6850 kB

SP ZOZ Lesko zintegrowany z Reginalnym Centrum Informacji Medycznej - PSIM

w ramach projektu "Kompleskowej informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Medycznej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM" SPZOZ Lesko zostało zintegrowane z Reginalnym Centrum Informacji Medycznej- RCIM.

Podkarpacki System Informacji Medycznej (w skrócie PSIM) to rozwiązanie teleinformatyczne, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostępnianie zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia.

 

Cele PSIM

Głównym celem projektu PSIM jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Województwa Podkarpackiego. Cele pośrednie projektu to:

 • poprawa dostępu do informacji medycznej dla obywateli Podkarpacia - (e-rejestracja)

 • podniesienie jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

 • wzrost efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli.

 • usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.

  Główni beneficjenci PSIM

  Głównymi beneficjentami projektu są:

 • obywatele województwa podkarpackiego korzystający z opieki zdrowotnej,

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie województwa oraz pracownicy tych podmiotów,

 • instytucje nadzorujące ww. podmioty lecznicze i kreujące politykę zdrowotną na terenie województwa podkarpackiego oraz pracownicy tych instytucji.

 • więcej informacji na stronach:

  www.psim.spzozlesko.pl      www.psim.podkarpackie.pl

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
  Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Dodatkowe informacje